Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov praznuje 30 let

AKTUALNO

Slovenija

16.03.2023

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS obeležuje 30 let delovanja. Upravlja z nekaj nad 73.000 hektari zemljišč, v zadnjem obdobju je prevzel tudi vidnejšo vlogo na področju zemljiških operacij.

Kot so zapisali ob obletnici, je sklad danes zelo operativna inštitucija z veliko specifičnega znanja in zelo pomembno vlogo v slovenskem prostoru.
  
Sklad so 11. marca 1993 ustanovili z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami, gozdovi in drugimi zemljišči v državni lasti, od julija 2016 pa gospodari le s kmetijskimi zemljišči in kmetijami v lasti države, so zapisali na skladu.

Upravljajo z 73.220 hektari zemljišč, od teh je po dejanski rabi 61.400 hektarov kmetijskih. Od vseh kmetijskih zemljišč v državi jih je po navedbah sklada devet odstotkov v lasti države.

Na skladu pravijo, da so od vsega začetka opravljali pomembno vlogo pri postopkih privatizacije bivše družbene lastnine. Sklad je bil namreč zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč in gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije, pozneje tudi zavezanec za vračilo nadomestnih zemljišč.

"Žal ti postopki še vedno niso zaključeni, sklad pa bremenijo visoki odškodninski zahtevki za nezmožnost uporabe. Zato je nujno, da država to čim prej zaključi," so pozvali.

Sklad izvaja slovensko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišča v lasti države daje v zakup, vodi promet z njimi oz. zanje dodeljuje koncesije, so še nanizali svoje naloge. Kot so dodali, s tem skrbi za obdelanost in ohranjanje zemljišč, ki služijo tako za proizvodno kot raziskovalno ali učno-vzgojno dejavnost.

V zadnjem obdobju je sklad prevzel vidnejšo vlogo na področju zemljiških operacij, ki se ne nanašajo samo na zemljišča v lasti države, temveč tudi širše.

Sklad nastopa kot investitor v postopkih komasacij, izvaja menjave kmetijskih zemljišč z namenom zaokroževanja kmetijskih gospodarstev, razdružuje solastnino, na novo mu je bila določena tudi naloga izgradnje namakalnih sistemov.

"Sklad je po 30-letni prehojeni poti zelo operativna ustanova z veliko specifičnega znanja in izredno pomembno vlogo v slovenskem prostoru, ki bo tudi v prihodnje po svojih najboljših močeh in kolikor mu bo dovoljeno prispeval k dobrobiti slovenskega kmetijstva," so sklenili sporočilo.