SLO bocni levo
SLO bocni desno

Poziv k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev

AKTUALNO

Slovenija

16.03.2023.

Kmetijsko ministrstvo in združenja so ob začetku letošnje sadjarsko-poljedelske sezone vnovič pozvali k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev.

Spomnili so na tveganja, ki jih ima lahko nepravilna raba za zdravje ljudi in za okolje, vključno s čebelami in ostalimi opraševalci.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije vsako leto izvaja aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov. "Osnovni namen je informiranje glede možnih tveganj," so spomnili.

Kot so poudarili, spodbujajo okolju prijaznejše metode varstva rastlin, celovito ravnanje s kmetijskimi rastlinami in uporabo metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. V ta namen so na Kmetijskem inštitutu Slovenije vzpostavili spletno stran za integrirano varstvo rastlin, kjer so zbrali aktualne opise in informacije o škodljivih organizmih in ukrepih za zmanjšano uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Uporabnike so opozorili, da lahko uporabljajo le v Sloveniji registrirana fitofarmacevtska sredstva. Njihova uporaba je dovoljenja le na gojenih rastlinah in zoper škodljive organizme, ki so navedeni na etiketi in navodilu za uporabo, so dodali.

Setev semena, tretiranega s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki so označena kot čebelam nevarna, se lahko izvaja s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so te opremljene z napravo za zmanjšanje odnašanja prašnih delcev z zračnim tokom, ki izstopa v okolico. Fitofarmacevtska sredstva, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so označena z grafičnim opozorilnim znakom Nevarno za čebele.

Kot so v sporočilu za javnost še zapisali na ministrstvu, je ključni dejavnik za pridelavo kakovostne in varne hrane ter za varovanje zdravja ljudi in okolja, ki sledi skupnim prizadevanjem za vzpostavitev trajnostne kmetijske pridelave v EU, usposabljanje pridelovalcev in uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev. V ta namen je uprava za varno hrano izdala nov priročnik Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev.