Predvidena prenova kampanje Naša super hrana

AKTUALNO

Slovenija

15.03.2023.

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov se je danes na seji med drugim seznanil z izhodišči za nadgradnjo komuniciranja v sektorskih promocijah v obdobju med letoma 2023 in 2025.

Predvidena je prenova grafične podobe, načina komuniciranja in ciljne publike kampanje Naša super hrana, ki v sedanji obliki poteka od leta 2016.

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je svet na seji, na kateri je sodelovala tudi ministrica Irena Šinko, seznanil z izhodišči za nadgradnjo komuniciranja v sektorskih promocijah. Promocija se namreč pod trenutno grafično podobo Naša super hrana izvaja od leta 2016.

V tem sedemletnem obdobju sta po navedbah ministrstva prepoznavnost in priklic znaka Izbrana kakovost - Slovenija, ki je zagotovilo za kakovostno, 100-odstotno slovensko hrano, med ciljno publiko dosegla zelo visoko prepoznavnost oziroma priklic znaka - po meritvah družbe za tržne raziskave Aragon iz junija lani znak prepoznava 81 odstotkov merjene populacije.

"Zaradi uspešnosti nadaljnjih kampanj je nujno potrebna prenova obstoječe grafične podobe, načina komuniciranja in ciljne publike," pravijo na ministrstvu.

Svet se je sicer seznanil tudi s povzetkom promocijskih aktivnosti v obdobju od začetka oktobra 2021 do konca leta 2022 ter poročilom o višini prispevka za promocijo, ki sta ga v tem obdobju vplačala sektorja mleka in mesa. Sektor mleka je vplačal okoli 386.000 evrov, sektor mesa pa okoli 815.000 evrov.

Člani sveta so imeli na mizi tudi poročilo o medijskem zakupu za sektor mleka za obdobje od 10. marca do 30. parila 2023 v skupni vrednosti 200.000 evrov ter s planom za promocijo mesa v spomladanskem obdobju, in planom za promocijo sadja.

Za sektor sadja je za letošnjo pomlad predviden dogodek z jagodami Izbrana kakovost - Slovenija, ki bo podprt z radijsko aktivacijo in nagradno igro, v vrednosti 25.000 evrov, v načrtu je tudi jesenska izvedba dogodka Dan jabolk, ki bo 21. oktobra, ter klasični medijski zakup v vrednosti okoli 100.000 evrov.