S.Makedonija: Vitaminka je lani dosegla pozitivne finančne rezultate

ANALIZA

Regionalne

15.03.2023.

V obdobju od januarja do decembra 2022 je Vitaminka dosegla pozitiven finančni rezultat, izražen v nerevidiranem enotnem izkazu poslovnega izida, so sporočili s sedeža podjetja.

Sodeč po doseženih rezultatih, objavljenih na makedonski borzi, so dosegli naslednje poslovne rezultate. Njihovi prihodki za leto 2022 znašajo 3.899.389 tisoč denarjev in v primerjavi z doseženimi v letu 2021 kažejo 27-odstotno rast.

V strukturi celotnih prihodkov ti predstavljajo 98-odstotni delež, prihodki od prodaje proizvodov in storitev iz osnovne dejavnosti pa v primerjavi z ustvarjenimi prihodki v letu 2021 izkazujejo 26-odstotno rast.

V minulem so v Vitaminki izvedla skupne naložbe v višini 122.119 tisoč denarjev, predvsem so denar (valuta se v S.Makedoniji se tako imenuje) namenili v nakup opreme, nepremičnin, gradbene obnove in novogradnjo.