SLO bocni levo
SLO bocni desno

BiH: Bingo blizu polnega lastništva Distribucijskega centra Sarajevo

AKTUALNO

Regionalne

14.03.2023

Trgovska veriga Bingo iz Tuzle je prvezela še tri odstotke delnic TP Distributivni centar Sarajevo in se tako približala 100-odstotnemu lastništvu v tej sarajevski družbi.

Lastniki Binga imajo namreč zdaj več kot 97 odstotkov delnic, pomembno pa je, da so presegel 95-odstotni prag, saj lahko s tem po zakonu BiH "iztisnejo" preostale male delničarje in njihove deleže odpravijo s pravično odškodnino. 

Na podlagi objavljene ponudbe za prevzem delniške družbe TP DC Sarajevo je ponudnik Bingo d.o.o. export-import Tuzla tokrat kupil 9.964 delnic, kar predstavlja 3,0385 odstotka celotnega števila delnic z glasovalno pravico, piše v obvestilu delničarjem.

Dodajajo še, da je dražitelj (Bingo) po izteku ponudbe pridobil 318.790 delnic, kar predstavlja 97,2 odstotka navadnih delnic od celotne količine izdanih delnic ciljne družbe (TP DC).

Bingo je že pred kratkim prevzel velik delež v TP DC (okoli 50 odstotkov), ko je kupil delnice Violete iz Grud, Denixa iz Srebrenika in Bonyja iz Tuzle, s čimer je skupaj dosegel izplen v višini 94 odstotkov delnic.