Hrvaška: Rast Skupine Kraš se je v letu 2022 nadaljevala

ANALIZA

Regionalne

07.03.2023.

Skupina Kraš je s poslovnimi rezultati za leto 2022 kljub izzivom, ki so zaznamovali celotno preteklo leto, potrdila kontinuirano rast.

Konsolidirani celotni prihodki so bili realizirani v višini 1.192,04 milijona kun, kar je za 106,8 milijona kun oziroma 9,8 odstotka več kot leto prej. Hkrati so se jim povečali tudi odhodki, skupni konsolidirani odhodki v letu 2022 znašajo 1.137,60 milijona kun in so za 8,7 odstotka višji kot lani.

Po pokritju celotnih poslovnih odhodkov je bil dosežen dobiček pred obdavčitvijo v višini 54,44 milijona kun, kar je za 16 milijonov kun oziroma 41,6 odstotka več kot v letu 2021. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2021 povečal za 14,76 milijona kun oziroma 49 odstotkov in znaša 44,89 milijona kun. To so objavili v finančnih poročilih družbe na Zagrebški borzi. Na seji nadzornega sveta Kraša je po predstavitvi poslovnih rezultatov napovedal, da bo z mesta predsednika uprave Kraša iz osebnih razlogov z dnem 31. marca 2023 odstopil Slavko Ledić.

»Za nami je zahtevno poslovno leto, v katerem je bilo treba vzpostaviti ravnovesje med različnimi segmenti poslovanja. Z rezultati Kraša za leto 2022 sem zadovoljen, ker vem, da za njimi stoji trud številnih ljudi. Tako tistih, ki delajo v proizvodnji kot tistih na vodstvenih položajih. V Krašu sem preživel tri čudovita leta in zelo dobro poznam vrednote tega podjetja. Zato sem se težko odločil za odhod, vendar so pri odločitvi o odstopu z mesta predsednika uprave Kraša prevladali razlogi povsem osebne narave. Vesel sem, da sem imel priložnost sodelovati s čudovitimi ljudmi, hkrati pa sem ponosen in hvaležen, da sem dobil zaupanje in priložnost biti na čelu močne družbe kot je Kraš za katerega sem prepričan, da ima svetlo prihodnost,« je povedal predsednik uprave Kraša.

Leto 2022 je zaznamovala rast vhodnih stroškov

Prihodki od prodaje so v letu 2022 znašali 1.139,66 milijona kun, drugi poslovni prihodki 42,68 milijona kun, finančni prihodki pa 9,7 milijona kun. Čeprav so razmere na svetovnem trgu prinesle številne težave za poslovanje, ki so se odrazile v precejšnji rasti vhodnih stroškov, predvsem cen surovin, energije in surovin, rasti inflacije in zmanjšani kupni moči potrošnikov, je Skupina Kraš na domačem in večini izvoznih trgov dosegla boljše prodajne rezultate. Na domačem trgu je Skupina Kraš dosegla prihodke od prodaje v višini 630,28 milijona kun in jih glede na leto prej povečala za 9,9 odstotka. V tujini so realizirali 498,34 milijona kun prihodkov od prodaje, kar je za 6,7 odstotka več kot leto prej.

EBITDA v višini 138,5 mio HRK

Skupni obseg prodaje količinsko znaša 36.415 ton, kar je za 502 ton oziroma 1,4 odstotka manj kot lani. Na domačem trgu je bila dosežena nižja količinska prodaja v primerjavi s preteklim letom za 1,9 odstotka, na izvoznih trgih pa je bila količinska prodaja nižja za 4 odstotke. Skupina Kraš je povečanje poslovne aktivnosti dosegla z rastjo poslovnih prihodkov, ohranjanjem tržnih deležev in optimizacijo zalog. EBITDA je bil dosežen v višini 138,5 milijona kun, kar je za 21,9 milijona kun ali 18,8 odstotka več kot leto prej, medtem ko EBITDA marža znaša 11,71 odstotka, kar je za 0,9 odstotne točke več glede na lansko doseženo EBITDA maržo.