Hrvaška: Franck v letu 2022 za 13 odstotkov bolj uspešno kot leto prej

ANALIZA

Regionalne

07.03.2023

Skupina Franck je v letu 2022 "amortizirala" večino stroškovnih šokov in dosegla prihodke od prodaje v višini 812,1 milijona kun, kar je za 13 % več kot leto prej.

Zaradi izrazitega dviga cen surovin, predvsem surove kave, ki je na najvišji ravni v zadnjih 11-tih letih ter drugih materialov, stroškov embalaže in logistike ter energentov, je bilo leto 2022 zelo turbulentno.

Franck je lani dosegel EBITDA, ki je znašal 61,6 milijonov HRK, kar je 37 % manj kot leto pred tem, medtem ko je EBITDA marža znašala 7,6 %, kar je zmanjšanje za 6,1 v primerjavi s prejšnjim letom.

Negativni trendi, ki so privedli do drastičnega dviga cen surove kave predvsem v začetku leta 2021, so vplivali na svetovni trg tudi v letu 2022, skupaj z rastjo cen mineralnih gnojil in dela, ki predstavljajo 80 odstotkov stroškov strukture poslovanja pridelovalcev kave.

Na ceno surove kave so vplivali tudi drugi dejavniki kot so povečanje stroškov distribucije (prevoz za zabojnike, ki so primerni za živila), skupaj z ostalimi logističnimi izzivi in ​​motnjami v dobavnih verigah.

Situacija s surovo kavo je posebna tudi zaradi negotovosti glede vremenskih razmer, ki so lahko za pridelek zelo neugodne.

Na svetovni ravni za sezono 2023/2024 lahko ponovno  pričakujemo primanjkljaj surove kave glede na povpraševanje, kar bi se zgodilo že drugo sezono zapored.

Nadaljuje se tudi ostali pritisk na cene. Pogodbe z dobavitelji, ki so bile podpisane v letu 2022, bodo imele polni letni učinek s povišanimi cenami "inputov".

Brez prilagajanja izjemno zahtevnim okoliščinam bo tudi Francku nemogoče ohraniti nemoten razvoj poslovnih in investicijskih aktivnosti ter odgovoriti na izzive trga dela.

Kljub rasti vseh stroškov so v Francku skušali učinek motenj na trgu čim manj prenesti na končne potrošnike in so večji del stroškovnega vpliva "amortizirali" sami, predvsem z optimizacijo notranjih virov, vključno s prilagajanjem števila zaposlenih.

"Glede na rast cen živilskih izdelkov s katerimi se soočajo naši potrošniki, in posledično upadanje kupne moči, smo šli zavestno v zniževanje marž in si tako zagotovili stabilen tržni položaj v obeh prodajnih kanalih. Manjša korekcija cen naših izdelkov v letu 2022 je bila sicer nujna, a ni bistveno pokrila rasti vseh vhodnih stroškov. Največji del smo namreč amortizirali sami z optimizacijo notranjih virov, kar se je na koncu odrazilo v padcu naše dobičkonosnosti. Kljub tem izzivom je naša strateška odločitev ohraniti visoko kakovost izdelkov ter zagotoviti vrhunsko storitev in popolno podporo našim partnerjem. Obenem v Francku kot polnopravni član International Coffee Partners še naprej aktivno sodelujemo pri razvojnih projektih s ciljem trajnostne preobrazbe sektorja kave in podpore malim kmetom, ki se soočajo z negativnimi posledicami podnebnih sprememb na pridelek kave," je povedal Ivan Artuković, direktor Francka.