SLO bocni levo
SLO bocni desno

Hrvaška: Podravka v letu 2022 z rastjo prihodkov in dobička

ANALIZA

Regionalne

07.03.2023.

Skupina Podravka v kateri so: Podravka, d.d., Mirna, d.d., Belupo, d.d., Žito Ljubljana in še nekaj drugih družb, je v letu 2022 dosegla 5,03 milijarde kun prihodkov, kar je za 395,3 milijona kun oziroma 8,5 odstotka več kot lani. Skupina Podravka je torej lani ustvarila 667,6 milijona evra prihodkov od prodaje, kar je za 8,5 odstotka več kot v 2021. Čisti dobiček je dosegel 49,05 milijona evrov, kar je za 19,5 odstotka več kot leto prej.

Čisti dobiček skupine je znašal 369,6 milijona kun, kar je 19,5 % več kot leto prej, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa 707,2 milijona kun, kar prav tako pomeni 19,5-odstotno rast.

Na rezultat Skupine so vplivale postavke v zvezi s prodajo nepremičnin, a tudi brez tega vpliva so bili kazalniki uspešnosti poslovanja boljši kot v letu 2021.

»Minulo poslovno leto je bilo veliko težje in zahtevnejše, kot smo pričakovali. Zato sem z doseženimi rezultati izredno zadovoljna, saj odražajo vsakodnevno osredotočenost celotne ekipe Podravke, Belupa in ostalih članic skupine za premagovanje tržnih izzivov in težav, ki jih je bilo lani kar nekaj. Preteklo leto so zaznamovala prizadevanja za premostitev tržne nestabilnosti, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, kar se je odrazilo predvsem v veliki in hitri rasti stroškov surovin, embalaž in energije, soočili smo se z omejenim dostopom do nekaterih trgov. Rezultati kažejo, da smo našli dobre rešitve za številne izzive. Hkrati nam je uspelo najti nove tržne priložnosti in zato več kot 40 odstotkov celotne rasti prodaje predstavlja prodaja v segmentu gastronomskih kupcev. Posebej sem zadovoljna, da so bile v tako neugodnih tržnih razmerah vse investicije v posodobitev izvedene v načrtovanem roku. Vložili smo veliko energije, vztrajnosti, znanja in izjemno angažiranost vseh zaposlenih v Skupini Podravka, ki se jim za to najlepše zahvaljujem,« je povedala predsednica uprave Podravke Martina Dalić.

Kljub stroškovnim pritiskom je Skupina Podravka v letu 2022 v posodobitev poslovanja, izboljšanje delovnih pogojev, uvajanje novih tehnologij in digitalizacijo vložila skoraj 400 milijonov kun in tako povečala učinkovitost in energetsko učinkovitost.

Zaključili so z investicijo v klimatizacijo vseh proizvodnih prostorov v Koprivnici in Varaždinu, posodobili so linije v tovarni koktejl peciva in tovarni juh in zelenjave v Koprivnici ter tovarni Kalnik v Varaždinu. Končali so z izgradnjo sončne elektrarne na strehah nekaterih tovarn.

Podravka je s širitvijo Tovarne juh in vegete prvič po 18-tih letih začela z gradnjo novega objekta.

Zaključili so z digitalizacijo v Tovarni juh in vegete in Pekarni Maribor, po načrtih pa izvajajo tudi projekt koncentracije pekarstva v Sloveniji.

Eden njihovih najpomembnejših strateških projektov v letu 2022 je bila energetska in informacijska prenova Podravkinega poslovnega sedeža v Koprivnici, ki je bil prenovljen prvič po 43-tih letih. Glede na usmeritev Podravke v trajnostno poslovanje so izvedli pomembne naložbe v kmetijsko mehanizacijo in namakanje kot najboljši način za večjo samooskrbo pri pridelavi.

Lansko leto je bilo za Podravko leto velikih praznovanj, saj so obeležili 75. obletnico delovanja družbe, ki je iz obrata za predelavo sadja in proizvodnje marmelade zrasla v vodilno hrvaško podjetje in pravo multinacionalko, ki ima danes podružnice v kar 16-tih državah, proizvodnjo v štirih, njene blagovne znamke pa je mogoče kupiti v skoraj 70-tih državah sveta.

Namesto s praznovanji, so se v Podravki odločili, da bodo 75-to obletnico obeležili s posebno enkratno nagrado zaposlenim v višini 750 kun in z donacijo hrane socialnim samopostrežnim službam po Hrvaški v vrednosti 750.000 kun.

Podravka je v letu 2022 dvakrat zvišala plače in nadomestila zaposlenim. Prvo zvišanje plač je bilo marca in aprila, drugo pa po zaključku kolektivnih pogajanj decembra. Rezultat teh ukrepov je bil opazen v gibanju povprečne plače in dohodkov delavcev, katerih povprečna neto plača decembra 2022 je bila za 18 odstotkov višja kot decembra 2021. Premiki pri izboljšanju materialnega položaja delavcev v letu 2022 so Podravki prinesli hitrejšo rast plač od državnega povprečja, ki je bila decembra 8,2-odstotna.

Poleg tega so vsem zaposlenim v Mirni, Podravki in Belupu decembra izplačali dva tisoč kun enkratne nagrade za uspešnost.

"Pred nami je še eno leto negotovosti. Okoliščine, v katerih bomo poslovali in živeli leta 2023 so v veliki meri odvisne od nadaljnjega poteka dogodkov v Ukrajini. A naša trdna pozicija nam omogoča hitro prilagajanje spremembam, hkrati pa bomo lahko uresničevali strateške cilje," so svojim zaposlenim sporočili iz vodstva podjetja.