SLO bocni levo
SLO bocni desno

V sedmih letih skoraj trikrat več vlog za zaposlitev tujcev

AKTUALNO

Slovenija

24.01.2023.

Število vlog za zaposlitev tujcev se je od leta 2016 do leta 2022 po podatkih zavoda za zaposlovanje povečalo za skoraj trikrat, pri čemer so glavni izziv dolgotrajni postopki.

V zadnjih treh letih so se skokovito povečala soglasja za enotno dovoljenje iz tretjih držav, število delovnih dovoljenj po sporazumih z BiH in Srbijo pa ostaja enako.

Zaradi čedalje večjih neskladij na trgu dela med ponudbo delovne sile in povpraševanjem delodajalcev je Zavod RS za zaposlovanje leta 2021 zaznal izjemno velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev, trend naraščanja pa se je nadaljeval tudi lani, so sporočili.

Zavod je lani prejel več kot 54.000 vlog. Izdali so 21.775 delovnih dovoljenj in 26.606 soglasij za enotno dovoljenje, zaradi neizpolnjevanja pogojev pa so zavrnili 5821 vlog. Skupaj so lani izdali tudi 7737 umikov soglasij in razveljavitev delovnih dovoljenj, kar je dobrih 60 odstotkov več kot v letu 2021.

Kot enega glavnih izzivov na zavodu vidijo dolgotrajnost postopkov, kljub temu pa so povprečni časi reševanja vlog še vedno v zakonskih okvirih, so pojasnili.

Med vzroki, ki lahko bistveno podaljšajo postopek zaposlitve tujca, zavod med drugim izpostavlja nepoznavanje postopkov s strani vlagateljev, neustrezne oziroma pomanjkljive dokumentacije vlog ter nezmožnosti neposrednega komuniciranja z uporabniki, saj uradni postopek praviloma poteka preko enotne vstopne točke.

Da bi imeli delodajalci manj težav pri postopkih pridobivanja tuje delovne sile, je zavod lani zanje organiziral več posvetovanj. Ob tem so na ministrstvu za javno upravo ustanovili medresorsko delovno skupino, ki pripravlja ukrepe za pospešitev in poenostavitev postopkov, v kateri sodelujejo tudi predstavniki zavoda, so pojasnili.

Pri zaposlovanju tujcev gre po pojasnilih zavoda predvsem za delovna mesta na terenu in pod težjimi delovnimi pogoji, za katera je težje najti kandidate med domačimi iskalci zaposlitve, in sicer v gradbeništvu, prevozništvu, predelovalni industriji, gostinstvu in kmetijstvu.